A pályázat értékelése

A Francia Intézet épületének 20. évfordulójára kiírt pályázat zsűrije megvitatta a beküldött pályaműveket, és ezek kiértékelése után a következő véleményt fogalmazta meg: A pályaművek jelentős része dekorációs feladatként kezelte a megoldandó művészeti problémát: a homlokzatot illetve az épület előtti teret feldíszítő, illetve ott műtárgyat elhelyezni kívánó javaslatok ritkán tettek fel valódi kérdéseket az épülettel és az intézettel kapcsolatban. Több pályamunka szorítkozott a francia kultúra és kulturális jelenlét klisé-szerű szimbólumokkal történő leegyszerűsítésére, ezzel figyelmen kívül hagyva mind a kortárs művészeti elvárásokat, mind az Intézet munkáját. Sokan nem ismerték fel, hogy a cél nem az Intézet vagy az épület dícsérete, sokkal inkább kérdések megfogalmazása ezekkel, illetve jelentőségükkel kapcsolatban. További hiányként merült fel a javasolt alkotások nem igazán hely-specifikus volta: igen kevés munka épült az épület illetve az intézet sajátosságaira történő reflexióra. Mindeme gondolatok felsorakoztatása után a zsűri úgy döntött, hogy a művészeti pályázatban nem hirdet győztest; a kurátorok a legtöbb szavazatot kapó pályázóval (Prehuman Syndicate (Mindák Gergely & N. Iván Kata) a « Jacqu-art » Reflexion c. projekttel) egyeztetést kezdenek egy, az épületben felépítendő installáció kialakításáról.